1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Myjni Samochodowej "AUTOMANHATTAN” zwanych dalej klientami.
2. Myjnia samochodowa, świadczy usługi mycia pojazdów w ramach działalności prowadzonej przez "AUTO CENTRUM MANHATTAN MARIUSZ PURZYCKI" ul. Grunwaldzka 82  80-244 Gdańsk
3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 20:00 oraz w niedziele 10:00-16:00 (wyjątkiem są dni wolne świąteczne)
4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT.
5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem Tel 515 102 715
6. Płatność za usługę w myjni następuje przed lub po jej wykonaniu, w biurze myjni, gotówką lub kartą płatniczą. Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny lub faktura VAT dotycząca usługi mycia. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim ustaleniu warunków współpracy.
7. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu , pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
8. W przypadku aut mocno zabrudzonych w środku pracownik może zaproponować indywidualną wycenę wykonania usługi.
9. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia.
10. W celu oględzin auta i wyceny usługi klient zobowiązany jest do zaparkowania auta w miejscu wyznaczonym przez pracownika firmy.
11.  Klient zobowiązany jest do zaparkowania pojazdu w miejscu parkingowym na poziomie -3 oraz przekazanie kluczy/pilota pracownikowi firmy. W przypadku dodatkowych zabezpieczeń w pojeździe, klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika myjni w jaki sposób ma uruchomić auto.
12. Po wyjeździe z myjni reklamacji związanej z wykonaną usługą nie uwzględnia się.
13. Mycie silnika oraz pranie podsufitki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta. W celu potwierdzenia zaznajomienia się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami, klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, którego wzór dostępny jest w siedzibie myjni.
14. Klient powinien poinformować pracownika myjni o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych aby uniknąć ich odkształcenia podczas mycia.
15. Klient zobowiązany jest do odebrania pojazdu w godzinach pracy myjni.
16. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.
17. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty, foto, biżuterię, itp.
18. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
19. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się w siedzibie myjni.